Prečo zamestnanci Tatra banky takto konali?

Samozrejme, rečnícka otázka… Každý súdny človek v tomto malom, ale na korupciu a špinavosti nesmierne bohatom štáte odpoveď dobre pozná…

Dňa 25.11.2013 podal úverový dlžník, ktorého príbeh je tu popísaný spolu s ďalšími dvomi oznamovateľmi rozsiahle trestné oznámenie o tu popísaných skutočnostiach na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. V trestnom oznámení požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby preverili, či konaním zamestnancov Tatra banky neprišlo k naplneniu skutkových podstát trestných činov podvodu, poškodzovania cudzích práv, poškodzovania veriteľa, marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Ak si myslíte, že v niektorých bodoch tohto príbehu nehovoríme celú pravdu, niečo skresľujeme, zatajujeme alebo naopak prikrášľujeme v prospech podvedeného úverového dlžníka, alebo ak máte nejaké otázky alebo si prajete dostať kópiu niektorého z dôkazových materiálov k tomuto príbehu, napíšte nám na  tatrabankapodvadza@gmail.com , radi vám odpovieme a / alebo zašleme požadovaný dokument.