Kto?

Osoby, ktoré prišli s uvedeným úverovým prípadom do priameho kontaktu  boli zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu Tatra banky a.s., a to predovšetkým:

K……….. L……………
A……… L………….
ako osoby, ktoré s dlžníkom za Tatra banku od roku 2010 komunikovali

M……….. Č…………….
K……….. V………..
ako osoby, ktoré podpísali vyhlásenie mimoriadnej splatnosti úveru dlžníka

M………. U……..
B…………. H………………
členovia predstavenstva, ktorí dňa 3.9.2012 podpísali oznámenie Tatra banky o tom, že pohľadávka z uvedeného úveru bola postúpená

Z dôvodov ochrany súkromia menovaných osôb sme osobné údaje predbežne zneviditeľnili.

 


Prečo zamestnanci Tatra banky takto konali?