Zmysel celej operácie? Dostať sa ku kontrole nad takmer dvojmiliónovým majetkom za  10%  jeho hodnoty..

zmysel-1 zmysel-2zmysel-3 zmysel-4

Hodnota založeného
majetku bola spolu

1.937.000 EUR

Obligo úveru po splatení
67 tis. k 16.5.2012 bolo

803.051 EUR

Kúpna cena, za ktorú Tatra
banka pohľadávku z tohto
úveru predala, bola

200.000 EUR

100% 41% 10%

Kto ?