Krok 5: Po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru vás zamestnanci Tatra banky ďalej klamú, aby z vás vytiahli ďalšie peniaze v prospech zvýšenia zisku budúceho kupujúceho pohľadávky z vášho úveru

Ihneď po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru sa na vás zamestnanci Tatra banky tvária akoby sa nič nestalo (…viete, museli sme takto postupovať, ale…) a učičíkajú vás tvrdením, že ak dlžnú čiastku (ktorú ale de jure vôbec nie ste dlžní !!!) do dvoch týždňov doplatíte, zoberú mimoriadnu splatnosť späť, alebo vám na nesplatené obligo poskytnú aspoň polročný úver s možnosťou prolongácie. V hrôze pred stratou majetku založeného v prospech úveru sa vám podarí urobiť nemožné, zoženiete si spoluinvestora (ktorého Tatra banka dobre pozná – je jej významným klientom) a túto čiastku naozaj zložíte v prospech banky (16.5.2012, deň po prevzatí vyhlásenia mimoriadnej splatnosti v pošte, výška  67 tis. EUR), ale v banke už s vami zrazu nechce nikto rozprávať  …

Nič iné, iba ďalšia lož !!!

Zákulisne sa iba s hrôzou dozvedáte, že banka mieni pohľadávku z vášho úveru odpredať a s ešte väčšou hrôzou za koľko a komu..

A to napriek tomu, že ste nijako neporušili zmluvné podmienky…

Banka viac nereaguje, aj keď navrhujete, prosíte a ponižujete sa….  (výťah z mailu z 22.6.2012)

krok5-1

 


Krok 6: Zamestnanci Tatra banky odpredajú pohľadávku z vášho úveru za „bagateľ” firme, ktorú si „vybrali“…