Krok 4: V rámci stupňujúceho sa tlaku vás zamestnanci Tatra banky prinútia založiť v prospech úveru ďalší majetok, ihneď po tomto kroku však urobia váš úver mimoriadne splatným

Napriek tomu, že vy to vidíte inak, Tatra banka tvrdí, že „máme problém“ a hovorí, že jej pohľad na vec by zlepšilo zvýšenie zabezpečenia úveru prostredníctvom založenia ďalšieho vášho majetku v jej prospech.

Keďže zhodou okolností ešte nejaký majetok máte (hodnota 390 tis. EUR) zo strachu pred realizáciou záložného práva na už založený majetok a ako prejav dobrej vôle, ho „dozaložíte“ v prospech Tatra banky.

Aj keď si začínate myslieť, že banka jedná s vami nekorektne, dúfate, že vám to aspoň prinesie pokoj na diskusiu koľko teda vlastne reálne banke máte mesačne platiť.

Ako odmenu za tento ústretový krok vám Tatra banka takmer okamžite po „dozaloženíďalšieho vášho majetku v jej prospech (povolenie vkladu 8.3.2012) šokujúco vyhlási mimoriadnu splatnosť úveru (30.4.2012).

Zdá sa vám tento krok byť už fakt podlý?     Všetko pre dosiahnutie konečného cieľa..

A toto všetko sa udeje napriek tomu, že v momente vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru máte podľa zmluvy na ňom preplatok (15 tis. EUR) namiesto nedoplatku..

krok4-1 krok4-2

Krok 5: Po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru vás zamestnanci Tatra banky ďalej klamú, aby z vás vytiahli ďalšie peniaze v prospech zvýšenia zisku budúceho kupujúceho pohľadávky z vášho úveru.