Krok 3: Napriek tomu, že splátky splácate v súlade so zmluvou a na úvere máte preplatok, nie nedoplatok, prichádza zrazu intenzívny tlak a hrozby realizácie založeného majetku

Ak sa vám z tejto šlamastiky nepodarí vyhrabať a nemáte k dispozícii dostatok prostriedkov na to, aby ste okamžite zaplatili vysoký „nedoplatok“, prekvapivo vyrubený bankou v upomienke, ktorá vám z ničoho nič prišla po takmer pol roku a tiež na to, aby ste začali úver splácať, nie v súlade so zmluvou, ale podľa nových, „mimozmluvných“ predstáv banky, začnú vás zrazu bombardovať  upomienkami a vyhrážať sa vám „mimoriadnou splatnosťou“ úveru a „realizáciou zabezpečení“.

A to napriek tomu, že úver vo výške určenej zmluvou naďalej splácate a podľa zmluvy na ňom máte preplatok, nie nedoplatok..  Čo si vy o veci myslíte, je každému jedno..

Keďže argumentácia nepomáha, príde pocit, že zamestnanci banky nehrajú korektne a pomaly, pomaličky začínate mať strach o majetok založený v prospech úveru. Žiaľ, ako sa ukáže, oprávnene.

krok3-1

 


Krok 4: V rámci stupňujúceho sa tlaku vás zamestnanci Tatra banky prinútia založiť v prospech úveru ďalší majetok, ihneď po tomto kroku však urobia váš úver mimoriadne splatným.